Hoe werkt het?

Wij beheren uw financiën van A t/m Z.

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij

Wij beheren uw financiën van A t/m Z.

U of een hulpverlener of familie vraagt een gratis kennismakingsgesprek aan. Wij leggen uit wat we doen en samen stellen we vast of bewind de juiste oplossing is voor uw situatie. Als inderdaad besloten wordt tot bewind dan maken we de aanmelding definitief. Er worden een aantal gegevens verzameld en de akkoordverklaring(en) word(t)en getekend. Daarbij geldt, dat ook ouders de akkoordverklaring ondertekenen en meerderjarige kinderen. 

De bewindvoerder maakt vervolgens de aanvraag richting de rechtbank compleet. Er komt een rechtszitting en als het goed is dan wordt het bewind uitgesproken. Er volgt een beschikking en het bewind wordt ingeschreven in het register voor bewind. Dit is een openbaar register. 

De bewindvoerder gaat vervolgens bankrekeningen regelen en zorgen, dat de uitvoering van het bewind kan starten. Indien van toepassing worden schuldeisers ingelicht.

Ons stappenplan

U bepaalt zelf mede het tempo waarmee de stappen worden genomen. Daarin zijn we flexibel, in overleg kunnen bepaalde stappen worden overgeslagen indien u dit wenst.

1. Kennismakingsgesprek

2. Intake

3. Aanvraag bewindvoering

4. Rechtszitting

5. Beschikking rechtbank en start bewindvoering

Schuldenbewind

We kunnen u vaak helpen om schulden op te lossen. Lukt dit niet dan begeleiden wij u naar de instanties die belast zijn met de schuldhulpverlening; vaak zijn dit gemeentes. Ook kan het zijn, dat er alleen nog de mogelijkheid overblijft om de schulden te stabiliseren omdat het sprake is van 1 of meer onoplosbare schulden.

Voordelen van beschermingsbewind

Rust en zekerheid

Privacy gewaarborgd

(Jaarlijkse) controle door CBM (Rechtspraak)

Telefonisch spreekuur bij bewind

Er is sprake van een telefonisch spreekuur wat elke werkdag plaatsvindt:

Formulier