Beschermingsbewind

Wij beheren uw financiën van A t/m Z.

Wij beheren uw financiën van A t/m Z.

Dat betekent, dat er een budgetplan wordt opgesteld met alle inkomsten en uitgaven. De inkomsten komen binnen op de rekening die door de bewindvoerder wordt beheerd (beheerrekening). Via deze rekening betaalt de bewindvoerder alle vaste lasten en overige kosten. U ontvangt wekelijks leefgeld om boodschappen te kunnen doen (leefgeldrekening). Daarnaast ontvangt u periodiek een bedrag voor bijvoorbeeld kleding. Voor het vaststellen van het minimale leefgeld gaan we uit van de normbedragen die worden gehanteerd door de Voedselbank. Waar mogelijk passen we het leefgeld in uw voordeel aan. 

Waarom beschermingsbewind?

Alle noodzakelijke financiële verplichtingen vinden plaats door de bewindvoerder. U kunt daarbij denken aan het verlengen van uw abonnement voor de mobiele telefoon of het afsluiten van een inboedelverzekering. Maar dat geldt ook voor de eventuele aankoop of verkoop van de woning of vervoermiddel. En ook indien van toepassing voeren we de noodzakelijke werkzaamheden uit in verband met ontruiming van de woning.

Indien van toepassing regelen wij bijzondere bijstand voor u of maken voor u gebruik van voorzieningen om het inkomen te verhogen of de uitgaven te verlagen.

Wij doen de belastingaangifte voor u en schakelen indien nodig een specialist in als er sprake mocht zijn van complexe fiscale aangelegenheden.

Schuldenbewind

We kunnen u vaak helpen om schulden op te lossen. Lukt dit niet dan begeleiden wij u naar de instanties die belast zijn met de schuldhulpverlening; vaak zijn dit gemeentes. Ook kan het zijn, dat er alleen nog de mogelijkheid overblijft om de schulden te stabiliseren omdat het sprake is van 1 of meer onoplosbare schulden.

Ons stappenplan

U bepaalt zelf mede het tempo waarmee de stappen worden genomen. Daarin zijn we flexibel, in overleg kunnen bepaalde stappen worden overgeslagen indien u dit wenst.

1. Kennismakingsgesprek

2. Intake

3. Aanvraag bewindvoering

4. Rechtszitting

5. Beschikking rechtbank en start bewindvoering

Voordelen van beschermingsbewind

Rust en zekerheid

Privacy gewaarborgd

(Jaarlijkse) controle door CBM (Rechtspraak)

Direct in contact

Formulier