Tarieven

Wij beheren uw financiën van A t/m Z.

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij

Tarieven

Categorie
Bedrag per maand
Intake (wettelijk vastgesteld)
Ontruiming/Verkoop woning
Eindafrekening
Alle bedragen zijn inclusief BTW
Alleenstaande zonder schulden
125,53
709,06
442,86
266,20
Alleenstaande met schulden
162,44
709,06
422,29
266,20
Gezin zonder schulden
150,54
850,63
442,86
319,44
Gezin met schulden
194,81
850,63
442,86
319,44

Wij beheren uw financiën van A t/m Z.

Dat betekent, dat er een budgetplan wordt opgesteld met alle inkomsten en uitgaven. De inkomsten komen binnen op de rekening die door de bewindvoerder wordt beheerd (beheerrekening). Via deze rekening betaalt de bewindvoerder alle vaste lasten en overige kosten. U ontvangt wekelijks leefgeld om boodschappen te kunnen doen (leefgeldrekening). Daarnaast ontvangt u periodiek een bedrag voor bijvoorbeeld kleding. Voor het vaststellen van het minimale leefgeld gaan we uit van de normbedragen die worden gehanteerd door de Voedselbank. Waar mogelijk passen we het leefgeld in uw voordeel aan. 

Ons stappenplan

U bepaalt zelf mede het tempo waarmee de stappen worden genomen. Daarin zijn we flexibel, in overleg kunnen bepaalde stappen worden overgeslagen indien u dit wenst.

1. Kennismakingsgesprek

2. Intake

3. Aanvraag bewindvoering

4. Rechtszitting

5. Beschikking rechtbank en start bewindvoering

Voordelen van beschermingsbewind

Rust en zekerheid

Privacy gewaarborgd

(Jaarlijkse) controle door CBM (Rechtspraak)

Direct in contact

Formulier